xong new york, giờ sang chicago.
nhớ hồi 1998 đến new york, khi ra sân bay, vì nhà quê nên hô ” airport ”
taxi đưa lên JFK, hoá ra xung quanh new york có 3 sân bay to.
may Lagardia chỉ cách JFK có 20 km nên chạy về kịp.
từ đó bao giờ cũng check cẩn thận.
à quên, cạnh paris cũng 2 sân bay nhé. đợt trước cũng kẹo lạc phát.
#beoup

Comments are closed.