Vừa đọc tin ông Nguyễn Thiện Nhân được điều về làm bí thư thành ủy TP HCM, là 1 công dân sống ở đây tôi nghĩ gì? Tôi nghĩ, ông là 1 người học thật, bằng thật nên rất hy vọng ông có cái nhìn của 1 trí thức khi ra những quyết định , chỉ đạo đường hướng phát triển của TP này theo xu thế văn minh để 10 triệu dân TP thấy đáng sống và yêu quý nó. Muốn vậy chắc chắn ông sẽ cần đến những đóng góp của giới trí thức : luật sư, bác sỹ, nhà giáo, nhà báo, nhà nghiên cứu….Cảm ơn ông.

Comments are closed.