1  
* Viên 5,3ly – Nước D – Vs1 – 2×50$ ( X nhỏ )
* Viên 5,4ly – Nước E – Vs1 – 2×50$ ( x nhỏ )
* Viên 5,5ly – Nước D – Vs1 – 3×50$
* Viên 6ly – Nước H – Vs1 – 3×50$
* Viên 2.11 carat – 8ly12 – D – Vs2 – 10.999$
* Viên 2.10 carat – 8ly14 – F – Vs1 – 12.999$
* Viên 2.14 carat – 8ly26 – G – Vs1 – 10.999$
Tất cả các viên này đều đã có Kiểm Định Quốc Tế Mỹ . Mọi người chốt giao dịch là hàng về ngay trong 7 đến 10 ngày ạ .
Mọi chi tiết tư vấn vui lòng ib fb hoặc call 098.505.0088 nhé khách yêu !!!!
See Translation