Uống thuốc giả, hay vinh dự và hạnh phúc được đi trên một con thuyền như này, vừa đi vừa phải khen thuyền tốt, liệu có khác gì nhau?
Liệu có sửa chữa thuyền được không, các cụ? Vì không được phép chọn thuyền khác 😀
Mà nói cho cùng, cá đã chết, biển đã chết thì thuyền nát cũng như thuyền lành. Đã ung thư di căn thì thuốc giả cũng như thuốc thật. hu hu…..
(Hình anh Thanh Nguyen Huu – Lê Trí Dũng)

Comments are closed.