Từ nào dành cho thành phố bạn say mê?
“Elizabeth Gilbert, tác giả cuốn du ký tự sự nổi tiếng “Ăn, cầu nguyện, yêu” từng đưa ra ý tưởng rằng luôn có một từ nói lên tinh thần và cốt cách một thành phố, và nếu từ của riêng bạn cũng ứng với từ của thành phố ấy, thì bạn thuộc về nó. Chẳng hạn, từ dành cho Rome là “Dục tình”, từ dành cho “Vatican” là “Quyền lực”, Naples là “Tranh đấu”, Stockholm là “Tuân thủ”, còn Los Angeles là “Thành công”. Tôi không có ý kiến gì về các thành phố trên, nhưng để thử áp dụng ý tưởng này, thì tôi nghĩ Paris gắn với “Đắm chìm”, Berlin gắn với “Học hỏi”, Tokyo là “Khám phá”, Barcelona là “Hội hè”, New York City là “Thao thức”, còn London hẳn phải là “Tận hưởng” (Enjoy). Tôi biết mình thuộc về London vì lẽ ấy, bởi mục tiêu của cuộc đời tôi chẳng phải thành đạt, chẳng phải giàu sang, chẳng phải quyền lực, chẳng phải đấu tranh, thậm chí còn chẳng phải là học hỏi, mà chính là tận hưởng hết mình. Tôi đã luôn sống với bầu nhiệt huyết ấy.”
Trích chương sách viết về London 😛
Thế từ nào có thể nói về Hà Nội được bà con nhỉ? Mình vote cho “Làm biếng” nhé. Còn từ nào chỉ Sài Gòn? (“Ăn chơi” có vẻ hợp :)) Osaka là “la cà”, Bangkok chắc là “Đàng điếm”, Luang Prabang là “Nghỉ ngơi”. Hmm, gì nữa nhỉ..
P/s: ảnh từ Google nha :)))

Comments are closed.