Trở lại đường đời để đi song hành cùng đường đạo. Trở thành một con người hạnh phúc, mang lại hạnh phúc cho những người chung mục đích, sống lại ước mơ và mục đích bền vững:) cả cuộc sống, cuộc đời và tình yêu luôn nhé:)
给人们带来幸福生活
Be smilling to life

Comments are closed.