Trên cõi fb, mình ghét nhất kiểu người a dua và hay vào hùa
Nay post này chửi ai cũng ghé mồm vào, sau post khác lật ngược vấn đề cũng ok fine. Cảm thấy không đủ lý lẽ biện minh cho lời mình nói thì tốt nhất im, ko ai bảo hèn chứ nói ra ng ta bảo 2 mặt thì còn chẳng ra gì ý :))
Thế nhé, cái chất ý mà. Méo cố cho ra vẻ được đâu
Tính cực đoan chỉ thích chơi với đứa cực đoan, tmt

Comments are closed.