TỘI PHẠM MÀ ĐƯỢC DÂN ĐÓN RƯỚC LONG TRỌNG MỚI LẠ NHỈ?
Theo bọn nhà báo bồi bút của quân cướp, cụ Lê Đình Kình là một tội phạm nguy hiểm đã bị bắt. Cụ được tha nhờ đã thành khẩn khai báo tội trạng của mình.
Nay thì cụ tội phạm đáng bị bắt, bị đánh gãy xương này được dân Đồng Tâm đón rước long trọng như một anh hùng mới lạ.
Lạ quá hả mấy tay bút bồi cho bọn cướp?
Dù gì thì vẫn phải khen anh Chung lần nữa. Anh đã giữ cam kết khi kiên quyết không đối lập với nhân dân. Anh biết thua nhân dân một cách đáng tự hào.

Comments are closed.