Tìm Tú trong hình! Thực ra ai cũng tưởng chồng Thanh mới là người thắng giải! Vì mình ảnh ôm 2 cái cup của vợ từ lúc nhận cho tới tận về khách sạn luôn đó!
Ảnh chụp cùng các bạn của các nước khác, mà chồng giơ 2 cái mình không có cái cup nào luôn. Xin chồng 1 cái để cầm. Chồng bảo: “Để Tú cầm cả 2 cho nặng lắm!”
#influenceasia2017

Comments are closed.