Tiền hôm qua như nước chảy về đâu
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao khoản chi tiền làm sóy cả lòng ta
Cất tiền trong ví tiền càng hết lẹ
Giữ thẻ ngân hàng càng nghèo mau
Tiền sớm mai bay đi bốn phương
Xưa chỉ thấy tiền lương cười
Có ai biết nhìn hoá đơn khóc
Hai tiếng “hết tiền” thật cay đắng
Muốn hỏi mượn tiền hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể tiêu nhiều hay ít, khó có thể tiêu cho đủ
Giống như đôi uyên ương “lương-ví” trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát khỏi nỗi sầu viêm túi
Trong thế giới khô máo đó
Nằm ở trong mùng đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận Vincom
Chi bằng ngủ yên cho đỡ tốn cơm
….

Comments are closed.