THI THỬ !
(Luận bàn với anh dục )
Năm học hết. Điểm đã chốt. Học bạ đã phê. Sĩ tử còn phải thi. Phải tập dượt thi, tập nháp thi, thi sao cho chín,thi sao cho kĩ. Thi sao trăm phần trăm đậu tốt nghiệp. Gọi là thi thử. Cả nước sục sôi thi thử,có nơi nghe nói thử đến hai ba lần. Đứa nào chán học, chán thi không tham gia thi thử , không làm bài, ở nhà ngủ nghỉ. Cứ việc thoái mái. Chả chết ai. Đố ai cấm không cho nó không được thi thật. Bộ giáo dục cũng không khuyến khích các trường cho học sinh thi thử http://giaoduc.net.vn/…/Bo-Giao-duc-khong-khuyen-khich-cac-…. Trên bảo dưới đếch có nghe. Không tổ chức thi có mà đói sao ?
. Học sinh thì phải chấp hành thi thử, phải nộp tiền lệ phí thi. Điều kiện để được thi thật
Cả nước nghe nói đợt này có 700.000 thí sinh. Thi thử cũng bấy nhiêu trò nhân với số tiền (x ) thì sẽ được tiền tỉ tỉ. Khủng !
Thi thử là thi giả
Tiền nộp lệ phí thi là tiền thật.
Khen ai khéo vẽ… vẽ ra tiền

Comments are closed.