Theo phòng trào tí…
Ngày xa xưa – ngày xưa – ngày nay
Nhớ ngày bé đi học mẫu giáo toàn đi dép trái, có đợt ỉa đùn nữa mới kinh . Ỉa k dám nói với ai, đến lúc bố đón về thấy nguyên 1 bọc trong quần . Bạn bè nó hỏi sao có mùi j thối thế mà méo dám nhận .. May mà k bị phát giác, hú hồn

Comments are closed.