THEO DÒNG NGẪU HỨNG
(Hồng Thanh Quang)
Đôi khi phải bị ăn đòn,
Để ta thêm hiểu vẫn còn người đau….
Đôi khi phải chia tay nhau,
Để ta ước được hôm sau lại gần….
Cuộc đời đôi lúc rất cần
Việc bất như ý, để dần tỉnh ra,
Rằng mình cũng giống như ta,
Thịt da ai cũng là da thịt người.
Bạn khóc, tôi chẳng cả cười,
Bạn buồn, tôi sẽ tìm lời sẻ chia.
Lầm thay ai nghĩ mình ghê,
Nhưng khi thất thế, ta về chính ta…
Tĩnh tâm mới thực là nhà,
Nhẹ nhàng hóa giải gần xa mọi điều…
Cuối cùng còn một chữ yêu,
Em chê, ta phất làm diều thả chơi…
(1-2-2013)