Tạp chí National Interest có bài phân tích của giáo sư Niv Horesh, người chuyên nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Durham (Anh quốc) lý giải vì sao đảo quốc Singapore lại trở thành quốc gia truyền cảm hứng cho nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc (TQ).
Trong suốt hơn 67 năm lịch sử kể từ khi thành lập nhà nước đến nay, TQ chỉ duy nhất 2 lần coi trọng và học tập các quốc gia nước ngoài trong quá trình xây dựng và phát triển của mình. Đầu những năm 1950, TQ đưa mô hình c…
Đọc tiếp