Tại sao việc người phạm tội xin lỗi nạn nhân lại quan trọng?
Trong lĩnh vực hình sự, chương trình được biết dưới tên công lý phục hồi (restorative justice) có thể giúp đỡ. Ở đây, nạn nhân và người phạm tội, nếu muốn, sẽ được khuyến khích trò chuyện trực tiếp với nhau. Mục đích [của việc] này nhằm giúp những người phạm tội chịu trách nhiệm về hành vi của mình và đạt được sự thương thảo với các nạn nhân. Trên thực tế, một vài cuộc thử nghiệm về các loại chương trình này đã đạt được nhiều kết quả đầy hứa hẹn, chẳng hạn như những người phạm tội ít có xu hướng tái phạm tội và các nạn nhân cảm thấy bớt sợ hãi.

Comments are closed.