rất khó ngay cả điều rất nhỏ :
khác với cà phê nhà mình,
starbucks yêu cầu khách hàng tự dọn sau khi uống. và khi sang đến hanoi thì họ chịu thua vì lớp trẻ chúng ta không có thói quen, và cũng khôbg tự dọn khi đứng lên dù có yêu cầu.
tụt hết hứng khi các bạn ngân hàng xyz đứng lên

Comments are closed.