PHÔI PHAI.
Đời mình cũng một kiếp gian truân.
Cuộc sống lung lay chẳng biết lần.
Trăng khóc cho ngàn sầu đỉnh núi.
Môi cười để vạn thảm đơn thân.
Đưa người dạ xót bao tiền kiếp.
Tiễn kẻ đau lòng khắp phủ vân.
Biệt xứ lên trời tìm cõi mộng.
Vô thường nhắc lại những hồng ân.
Đêm…21.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài XUỚNG).
%&%&%&
HỌA
( nương vận )
NỐT LẶNG
Phím lặng dây chùng khe khẽ ngân
Hòa êm réo rắc nhạc trong ngần
Cung trầm ngỡ khóc ru vầng nguyệt
Nốt bổng như buồn đợi ánh vân
Bến mộng hoài xinh ngời vạn kiếp
Vườn yêu vẫn thắm ngọt muôn lần
Tình xưa một thuở nào phai nhạt
Giữ trọn hương lòng phút ái ân .
22/5/2017
Nguyễn Trâm
( Bài HỌA).

Comments are closed.