NÓI THÊM VỀ SỰ VÔ MINH CỦA LUẬT PHÁP
Một khi luật pháp vô minh đúng như các chuyên gia pháp lí nêu ra thì theo tôi, có 2 hậu quả:
1. Tranh luận của luật sư tại tòa không được tòa xem xét một cách khách quan. Vai trò của Tòa là lắng nghe tương tác hai chiều: phía công tố (Viện Kiểm sát) và phía phản biện (Luật sư) để đánh giá và xét xử công minh, nhưng gần như Tòa luôn thiên vị phía bên công tố và áp đặt luật sư phải chấp nhận. Oan sai xảy ra như một tất yếu.
2. Nghề luật sư đóng vai trò phản biện, bào chữa để đi đến một bản án khách quan, nhưng do áp lực của vấn đề trên, nghề luật sư chỉ còn đóng vai trò trung gian, môi giới đưa và nhận hối lộ. Tôi tin có nhiều luật sư chỉ còn biết nhận tiền để chạy án cho thân chủ hơn là phản biện, bào chữa cho thân chủ. Hậu quả này mới thật sự nghiêm trọng vì chính nó làm méo mó hoàn toàn cán cân công lý, dọn đường cho nhiều cán bộ hành pháp sẵn sàng chui vào chiếc thòng lọng tiêu cực, nhận hối lộ và bỏ lọt tội phạm.
Nếu tôi nói không đúng thì mong các luật sư chỉ giáo!