Nhiều sáng ngủ dậy, chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được thấy người yêu nằm cạnh, mở mắt nhìn nhau cười một cái quên sầu, quên đời.
Rồi thì người yêu sẽ thật thô bạo, thật hung hăng, quăng thẳng vào mặt một đống tiền tầm trăm triệu và nói thật hùng hồn, “Ngày hôm nay em không xài hết thì mình chia tay…”
Ước mơ thật nhỏ bé…

Comments are closed.