Người yêu tôi khá thích ăn gà, bằng chứng là mỗi lần cô ấy về quê y như rằng một sinh linh vô tội phải vào nồi. Tôi có bảo sau này có con ( con tôi ) thì tôi sẽ nấu gà hầm cho em, em nói : hay thử luôn đi anh, tôi bối rối quá, không ngờ cô ấy lại máu vậy. Vì thế nên tôi quyết định ngay ngày mai, tôi sẽ…đi hầm gà.

Comments are closed.