Nghĩ lớn thì phải làm nhỏ.
Chứ nghĩ lớn làm lớn nghĩa là việc lớn mới làm, việc nhỏ nhác không làm.
Mà không làm được việc nhỏ sao đủ năng lực, kinh nghiệm cáng đáng được việc lớn.
Việc nhỏ làm còn hỏng, không đến nơi đến chốn thế mà cứ việc lớn mới chịu làm thì chỉ có mà phá sản sớm thôi.
Vậy nhưng nếu làm nhỏ mà nghĩ nhỏ, không bao giờ nghĩ lớn thì cũng sẽ trở thành người không có mục tiêu, phương hướng, không có tầm nhìn, không biết nhìn xa trông rộng.
Như thế thì cả đời cũng không khá lên nổi, mãi u mê trong việc nhỏ, đam mê, chuyên môn mà chẳng bao giờ trưởng thành, thăng tiến hay đổi đời mãnh liệt được.
Nếu trong kinh doanh có kinh doanh bền vững, lướt sóng, tăng trưởng đột biến thì cuộc đời của một con người cũng nên trải qua đủ các chiến lược như vậy.
Cuộc đời này cái gì cũng cần cả, miễn là đừng làm cho cái gì quá mà quan trọng là phải phù hợp là được.
Think Different.