NGHE TIẾNG ĐÀN ĐÊM.
Cảm theo GHI TA của huynh Đới Sỹ Thái
Giọt ghi ta hoang vu
Rơi chao làn thao thức
Lọt thỏm vào ký ức
Cuối nốt rời vòng xoay.
Sóng quay tròn nồng say
Ghi ta mềm cuốn gió
Khẽ khàng lời em đó
Xiết ghì phím trong tay.
Ghi ta cỏ hôn say
Ướt sương đêm buông thả
Đất kề trời nhấn nhá
Ngọt môi anh ngô nghê.
Em rộn rã quê về
Xuân sớm mê nắng hạ
Xanh non tìm hoang dã
Dìu dặt kiễng chân đêm.
Ghi ta giọt nhiệt thêm
Đôi tay bền khoanh giữ
Bao nhiêu vòng cho đủ
Chuỗi nồng nàn nhân duyên.