Muốn bớt “trăn trở và day dứt” vì khoa học không phát triển, hãy bắt đầu từ giáo dục, anh Đam ạ!
Anh cứ chỉ đạo việc thực hiển đổi mới GD lần này sao cho đúng nghĩa là “đổi mới căn bản toàn diện”. Anh đừng để người ta làm theo quy trình ngược như bấy lâu nay nữa! Anh chỉ đạo phân tích đánh giá học hỏi tiếp thu những đóng góp của các tầng lớp nhân dân cho nghiêm túc. Hôm qua 20/5/2017 là ngày cuối cùng (đã được Ban soạn thảo CTGDPTTT ấn định) cho việc đóng góp ý kiến, chắc chắn là đã thu thập được đủ ý kiến rồi. Vấn đề có tính quyết định bây giờ là sáng suốt chọn lọc những ý kiến “nghe có vẻ trái chiều nhưng mà đúng đắn” để có được CTGDPTTT tốt, để trên cơ sở đó mà xây dựng chương trình các bộ môn và viết SGK. Hai món sau phải làm THẬT trên cơ sở Chương trình tổng thể THẬT, anh đừng để người ta làm theo cái giả định, theo kiểu cứ làm sẵn cất đó, tung ra dần dần, anh Đam ạ!
Có như vậy, may ra…!

Comments are closed.