mọi người giúp e đi hết chịu nỏi ùi.
để tỏi để đồ dơ để cả bvs lên gối mà ngủ vẫn bị ma đè là sao. ai có cách nào k giúp e với. ngày nào e cũng bị z chắc chết qá hụhụ. giúp e đi mọi người ơi.
See Translation

Comments are closed.