Malibu Beach
Hoàng Hôn Trên Biển
Chiều nay biển vắng tanh
Vầng dương xuống chân trời
Nhẹ nhàng con sóng gợn
Hoàng hôn tới đây rồi …
Gió chiều vi vu thổi
Làm con sóng lăn tăn
Êm êm nghe biển hát
Mà mặn đắng bờ môi …
Hoàng hôn về trên biển
Tiếng thì thầm đâu đây
Hoàng hôn yêu biển vắng
Yêu đậm đà sâu lắng …
TT

Comments are closed.