Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải – Bac Liêu năm nay thất thủ…Không khí ảm đạm đang bao trùm lễ hội 🙁
thông tin ban đầu đc biết Ngay sau khi cứu được 14 người, cơ quan chức năng đã đưa vào bệnh viện đa khoa Đông Hải 8 người, 5 người được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai và 1 người được đưa lên bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu .có ít nhất 3 người đã tử vong. ( Nguồn Báo Tuổii Trẻ )
….R.I.P

Comments are closed.