làm software cũng hay,
khách hàng là bạn làm hàng không, làm oto,
bây giờ sang bạn làm đường sắt.
định khoe với bạn là bọn tôi có làm với đường sắt VN, thì bạn bảo bọn tôi có 240 nghìn toa tàu ( nhà mình hình như độ 5000 toa ).
bạn làn đường sắt mà biết về migration, IoT, Big Data … sâu sắc luôn.
xong chicago, thành phố với cái tên như Al Capone … 😀
bay tiếp
#beoup

Comments are closed.