La vita è bella: Đến Ý rồi cũng vẫn bận rộn kí tặng sách. Lần này mình mang sang Ý nửa vali sách, và tặng hết cho các bạn sinh viên đang học ở Italia. Lần tới sang, nếu vali còn rộng, mình sẽ lại mang sách sang cho các bạn…

Comments are closed.