Kết thúc kỳ số 9, Huế Vũ chiến thắng kép lọ chuốt mi và tinh dầu bạc hà để súc miệng … Chúc mừng e nhé!
Kỳ 10 này vẫn lọ chuốt mi thần thánh của Hàn Quốc cho mẹ nhé cả nhà ơi. Luật chơi vẫn như cũ ạ.
Bắt đầu thôi… Giá trị giải thưởng chỉ dành cho người cmt trước.