Huhu, đi Hội An mà mưa, mưa từ lúc đi đến lúc về, thành ra ăn đc mỗi Bánh Mỳ Phượng với Bò lá lốt Ngon dã man ☺
2 đứa mặc áo mưa đi lượn 1 vòng cho biết, nói chung cũng hem có gì, giá kể ko mưa thì lượn kĩ hơn, tìm chỗ ăn nhiều hơn Số nhọ, đã thế về đến khách sạn thì đường khô queo, ko mưa tí nào
Nghỉ tí rồi đi ăn đêm xem có gì hem ☺☺

Comments are closed.