Hơn 10 năm trước được đồng hành cùng lãnh đạo Khoa Báo dựng trang Báo chí với trẻ em, giờ lại được tham gia đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện đầu tiên của Học viện BCTT. Số toàn được làm cái đầu tiên . Năm sau mới tuyển sinh khoá 1, nhiệm vụ đặt ra của lãnh đạo Khoa là kiến thức trang bị cho các em sau 5 năm năm tới phải không được lạc hậu, bắt kịp nhu cầu xã hội, cử nhân tốt nghiệp truyền thông đa phương tiện phải “đắt hàng” tuyển dụng, “sống tốt”.
Sáng họp, chiều ngay lập tức ra quyết định đầu tư thêm mấy trăm triệu nâng cấp “trước thời hạn” một số hạ tầng sản xuất nội dung số tương tác, đảm bảo cơ chế hoạt động có dự phòng 300% cho các chương trình cầu truyền hình tương tác trực tiếp, phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp, tọa đàm của các hiệp hội, đào tạo từ xa hay hỗ trợ hạ tầng sản xuất truyền hình cho các media. Mình có khẳng định với lãnh đạo Khoa Báo, chỉ có con đường truyền thông phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu của doanh nghiệp thì.. đào tạo ra bao nhiêu cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

Comments are closed.