Hôm qua vui chén rượu quê nhà.
Lại gặp bạn hữu cùng quê choa…
Thuở nhỏ chăn trâu cùng một xóm.
Lớn lên mỗi đứa một phương xa.
Đứa ở Bình Dương đứa Vũng Tàu.
Đứa thời Bến Lức đứa Cà Mau.
Không hẹn mà gặp nơi phố biển.
Thỏa tình bè bạn mãi bền lâu.
Nhớ thuở ban sơ tuổi học trò.
Cùng nhau mỗi sáng học A O.
Chiều đến thả trâu chơi cờ gánh.
Tối về cùng bạn lại chơi ô…
Ôi kỷ niệm xưa thật êm đềm.
Một thời tuổi trẻ đẹp vô biên.
Mà nay nhìn lại đầu đã bạc.
Nhưng tình bằng hữu vẫn mãi bền…
V T Ngày :26/12/2016
Thân tặng bạn bè.
Đoàn Ngọc Thọ.

Comments are closed.