HÀI HƯỚC 2 VỢ CHỒNG EM
Vợ hỏi: Anh à sao anh xấu trai thế?
Chồng: Anh xấu nhưng mọi thứ trong anh đều đẹp…
Chồng hỏi: Còn vợ anh sao xinh đẹp vậy nè?
Vợ: Thì em ngược lại của anh thôi

Chồng hỏi: Anh xấu trai vậy sao em lại yêu anh?
Vợ: Tại anh xấu trai em mới yêu đấy chứ, anh không nghe câu: “chồng đẹp là chồng người ta” à? chồng xấu dễ xài, dễ sai, dễ bão
Vợ hỏi: Chồng yêu em vì em đẹp à?
Chồng: Không!
Vợ: Hay vì em hát hay à?
Chồng: Không!
Vợ: Tại em hiền à?
Chồng: Em mà hiền!
Vợ: Hay vì em đảm đang?
Chồng: Không!
Vợ: Thế chứ vì điều gì?
Chồng: Vì Mông em đẹp
(Ấn tượng lần gặp đầu tiên)

Comments are closed.