Hai đứa đều bận, đều cả đống việc để làm, tới thời gian gặp nhau cũng chẳng có…
Chỉ còn biết nhắn tin cho bạn, nói bạn cố gắng lên, mình cũng cố gắng để kiếm tiền.
Rồi khi ổn định, có nhiều tiền hơn, mình đẻ con cho bạn.
Tình cảm vậy mà cũng bị chửi đồ khùng.
Buồn héo úa kiếp hường nhan.

Comments are closed.