Em mất tic cả buổi sáng là vì như này đây
Các em ý chuẩn bị về với chủ mới
Hàng hóa cứ đi liên tục như này là em vui rồi.
Cảm ơn các tyo đà ủng hộ em
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Ai muốn theo nghề của em thì ib đi ak. Đừng ngại
Em sẽ truyền bí quyết cho

Comments are closed.