E sắp chuyển nhà nên thanh lý cái này chứ nặng e chả muốn vác đi
Bô cát nặn sinh học cho bé bao gồm
1 xúc cát
24 khuôn
1 Bơm
1 Phao
5 dụng cụ cắt
2kg cát
Giá 90k,đúng bằng gía e nhập luon các chế nhé
See Translation

Comments are closed.