ĐỪNG LÀM ĐAU QUÁ LÒNG TÔI
(Hồng Thanh Quang)
Đừng làm đau quá lòng tôi,
Ơi thanh âm vọng tự đôi tay mềm.
Đang ngày mà vẽ thành đêm,
Tôi ngây dại thế lại thêm trắng ngần…
Vĩ cầm réo rắt dòng ngân,
Khóc cho tôi nhớ những thân mật buồn…
Tình yêu lạc cả mười phương,
Sao còn hát lại đoạn đường cỏ thơm…
Chén ngà không thể nào đơm
Những âu yếm cũ cứ nơm nớp tràn.
Vang lên mãi những cung đàn,
Như lùa một hướng gian nan mọi thời.
Đừng làm đau quá lòng tôi,
Bây giờ người ấy giữa trời thiên nga.
Trần gian còn lại khúc ca,
Ngay khi im lặng lòng ta vẫn gào.
Đời là một giấc chiêm bao,
Ta đi phải tới kiếp nào mới em?!
Nổi chìm mấy sẽ tam duyên,
Tìm đâu giai điệu bí truyền giải oan…
(17-1-2013)