Đừng làm CTV, hãy làm sỉ nếu bạn muốn giàu có, thoải mái về tiền bạc.
Tai sao nhỉ, CTV bán đc hàng thì có tiền, ko bán thì không có xiền, còn sỉ thì bỏ vài trăm nghìn là các bạn đã có thể bán hàng và lợi nhuận cao hơn 1 chút. Chẳng có chút động lực nào cả.
Muốn giàu có, thoải mái tiêu tiền không phải nghĩ.
Thứ nhất: phải đầu tư học kiến thức, không phải cứ ôm hàng là bán được, không phải cứ đăng bài theo cách mọi người thường làm là có đơn
Thứ hai: Bỏ 3-5-10tr ôm hàng đi, tôi thề bạn sót tiền bạn làm như chó luôn.
thế mới mau giàu