Đúng là đôi khi không thể hiểu nổi mình.
Một đứa lười vận động như mình lại quyết tâm đi bộ hơn 3km từ đỉnh Thiền Viện xuống chân núi. Vừa đi vừa hạnh phúc cười nói. Ko cảm thấy bị ép buộc, không cảm thấy quãng đường sao xa thế, không cảm thấy thở dốc hay mệt chỉ thấy vui và muốn đi bộ. Rồi rất Muốn tận hưởng cảm giác trong veo từ Thiền Viện xuống dưới chân núi. Và muốn lưu lại cảm giác Bình An hạnh phúc nơi đây về lại cuộc sống. Đúng như Quý Thầy – Quý Cô giảng dậy. Tâm chúng ta An thế giới sẽ bình.
Mọi người nên thỉnh thoảng đi tham gia Khoá Tu. Thật sự rất bổ ích, mình sẽ hiểu mình hơn. Biết yêu thương và đối xử tốt với bản thân mình. Khi yêu và hiểu mình thì sẽ yêu người hiểu người.
Đi tu lại gặp nhiều bạn đồng tu tốt bụng dễ thương và rất yêu đời và yêu cuộc sống.
Không có điện thoại cuộc sống vẫn hạnh phúc và thế giới vẫn hoà bình
Nhớ Thiền Viện quá