Đừng bao giờ mắng nhân viên khi doanh số tụt.
Mà hãy động viên để họ có động lực, thêm quyết tâm cùng bạn làm cho doanh số tăng.
Quà tặng không bằng cách tặng.
Một bông hoa tặng đúng cách khiến cả ngàn người cảm động, một bó hoa tặng sai cách khiến cả triệu người coi thường.
Thế nên cùng một mục đích là tăng doanh số nhưng có rất nhiều cách để kích thích cho đội ngũ.
Có những cách dày xéo, mắng nhiếc, doạ nạt.
Cũng có những cách khuyên nhủ, động viên và ai cũng có cảm giác được tôn trọng, đồng cảm, yêu thương.
Bởi trong cuộc sống này động lực là điều quan trọng nhất giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vấp ngã, thậm chí là hi sinh thân mình cho người khác cũng bởi được coi trọng và có động lực để làm.
Với mình,
8 tiếng ngồi văn phòng đôi khi không bằng 2 tiếng để các bạn ấy thoải mái ăn uống, cà phê và làm việc.
Lương các bạn ấy thấp thì chứng tỏ doanh số thấp, hãy động viên họ, đứng về phía họ, cùng họ ăn nhậu giải xúi khi lương thấp, chứ đừng vội nghĩ tới doanh số của mình và mắng nhiếc bởi điều đó sẽ làm tổn thương họ và càng bộc lộ rõ sự ích kỷ của mình.
Lương của tất cả nếu đều tính theo doanh số thì có nghĩa đó là phần được nhận từ tiền mà khách hàng trả, chứ không còn là của lãnh đạo hay quản lý trả nữa.
Khách hàng mới là người lãnh đạo cao nhất.
Thế nên, người mà chúng ta cần đoàn kết từ sếp đến nhân viên cần chinh phục để tăng lương, thêm thưởng chính là khách hàng chứ không phải là cấp trên nào cả.
Ở một môi trường win – win,
Mỗi người bất kể ở cấp bậc, vị trí nào cũng đều là nô bộc của khách hàng và cần phải tìm cách yêu thương đoàn kết nhau lại phục tùng tốt khiến khách hàng trả lương cao thì chúng ta chẳng cần phải nịnh sếp làm gì cả.
Cùng lắm thì chỉ là sự ngưỡng mộ, đáng kính, yêu mến và tôn trọng mà thôi.
Việt Nam chứ không phải Nhật Bản, mà dù có là Nhật Bản thì người luôn đứng ra sau mọi lỗi lầm, hay nhận lỗi đầu tiên cũng vẫn chính là lãnh đạo chứ không phải ai khác.
Hãy đối xử tốt với mọi người,
Người sống với người yêu hay ghét là ở thái độ.
Kinh doanh, điều hành thành hay bại là ở góc nhìn, nhận thức và tư duy.
Think Different.

Comments are closed.