Đừng bao giờ bàn bạc làm ăn Kinh tế với những người tư duy ” nông dân” chỉ làm mất thời gian và phức tạp hóa vấn đề. Tư duy đó chỉ giới hạn ở góc sân, góc vườn, góc chuồng ,mà thôi. Thì chính bởi vậy họ vẫn thế thôi. Mà chờ họ tư duy, khôn lên thì hết cuộc đời này…chưa chắc đã..thành công, hãy nhìn khát khao của chính họ là dồn đủ mọi công sức để đưa con cái tiếp cận Đô thị, và trong mơ cũng vậy thôi. ( Các trường hợp đặc biệt điển hình như bầu Đức nuôi bò bán phân 1 tỷ/1 ngày hiếm lắm) !
Thế nhưng vai trò, định hướng của các cơ quan chức năng từ TƯ đến địa phương hầu như vô hiệu, quan liêu trong khi vẫn hưởng lương từ tiền thuế của nông dân thì phải xem xét lại. Thiên hạ đang tiến lên thì ta lại phải giải cứu, chờ, đợi cho KHÔN lên ! Vậy mà vẫn cứ ra rả nền kinh tế 4 .0, tái cấu trúc nền kinh tế với số tiền 10 triệu tỷ đồng ( trong đó ước mơ huy động trong dân được 6 triệu tỷ đồng…hihihih! Muốn huy động được thì phải minh bạch tài chính, chống tham nhũng quyết liệt, dám không ????? Bài vở linh tinh !
Nền kinh tế kiểu “mỡ nó rán nó” thì chờ đến mùa quýt !

Comments are closed.