Đủ các loại thuế phí để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Khẩu hiệu ngành Thuế: “Nộp thuế là yêu nước”
Thuế trước bạ xe dưới 09 chỗ ngồi sắp có hiệu lực tăng 12% giá trị xe.
P/s. Tổng kết phí cầu đường trong gần 01 năm qua đóng góp cho hành trình luật sư.

2 thoughts on “Đủ các loại thuế phí để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn

  1. Nguyễn Văn Điệp says:

    Có khi nào tiền phí nhiều hơn tiền xăng không anh, nói ra thêm nản anh á !

    1. Van Chu Thi says:

      Tiền phí nhiều hơn xăng mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *