Đố ai biết làm sao để bánh tét ngon?
Đến hôm nay là thấy không khí tết rần rần ầm ầm rồi. Có cảm giác như mọi người đang muốn làm sống lại cái Tết. Các nàng các chàng hú nhau mặc áo dài mồng 1 Tết, nhà nhà hí hoáy nấu bánh chưng bánh tét. Kỳ quặc thế đấy, hễ khi ai bảo bỏ Tết đi là cứ như rằng Tết sẽ to lên.
Dân tình bên kia trái đất đang thấy nhớ ông bà ông dãi muốn về Hên mà em đã về ☺
Preparation for #Tet , cooking #BanhChung #BanhTet – #TraditionalVietnameseFood for #LunarNewYear

Comments are closed.