Đêm nào cũng bị chuột rút thành quen, nh mọi khi chỉ bị 1 tẹo là hết.
Đêm qua bị kéo dài phải 4p, đau phát khóc nức nở trong đêm, đêm nay sợ chẳng dám ngủ. Sợ lại bị như hôm qua 🙁
Còn hơn 2 tháng nữa mà cứ tnay thì làm thế nào

Comments are closed.