Để doanh nghiệp của bạn phát triển bạn cần liên tục cập nhật kiến thức cho đội ngũ nhân viên của mình.
Tuy nhiên để làm được điều này chính người điều hành doanh nghiệp cần update kiến thức liên tục, mọi lúc, mọi nơi…(kể cả đang giải quyết nỗi buồn bất tận ở 1 nơi nào đó)
Hôm nay các bạn học được điều gì hãy comment xuống nào. (các bạn tags tiếp giúp anh phát)

Comments are closed.