🙂 đây gọi là rảnh việc.
Cứ tưởng tượng trong đầu sân sau ra sao, trồng cây thế nào xong rồi nhớ nhớ quên quên.
Thôi thì trăm tưởng tượng không bằng 1 thấy, nên lò mò vào photoshop cắm cây, cắm nhà hình dung cho dễ.
vẫn là tưởng tượng thôi , cái nhà kính kia là nơi tôi ngồi sáng tác đoá… :
Giờ chỉ muốn cả ngày lẩn mẩn trồng trọt làm người nông dân mà bận quá thể, ai cho tôi lương thiện?????

Comments are closed.