Đánh giá giáo viên là việc cần thận trọng không thể tùy tiện.
Một trong những lý do làm cho giáo viên ở VN trì trệ không muốn học hành gì hay nghiên cứu gì là do cách đánh giá rất tệ.
Cách đánh giá sai lầm hiện tại và kiểu như thế này còn làm cho giáo viên dùng năng lượng vào những việc loăng quăng và lo…thi.
Giáo viên mà còn phải lo thi thì đừng trách , đừng hỏi tại sao học sinh không khổ sở với chuyện học và thi nhé!
Hệ quả của cách đánh giá như thế là rất nhiều giáo viên được coi là “giỏi” thực ra lại không tạo ra cống hiến xã hội, không được xã hội đánh giá tốt và nhìn dưới góc độ học thuật đóng góp cận 0.
Trái lại, có nhiều giáo viên có tiềm năng hoặc tài năng lại bị bỏ phí, bị cho ngồi chơi hoặc tự họ thấy chán quá nên bỏ đi nơi khác, làm việc khác.
Từ khi trở thành giáo viên tới giờ, tôi từ chối tất cả các loại thi vì thấy nó vô bổ. Tất nhiên mình sẽ thiệt thòi nhiều thứ. Nhưng thế gian, vũ trụ vô cùng. Mất thứ này ta sẽ được thứ khác.
Từ bỏ những thứ ba lăng nhăng người ta sẽ có sự bình thản ở trong lòng để tập trung ý chí và năng lượng làm việc khác.
Với tôi, từ bỏ những thứ lăng nhăng vô ích sẽ giúp tôi có thời gian suy ngẫm và dịch sách.
Là phụ huynh, bạn thích giáo viên có nhiều bằng cấp, thứ hạng hay bạn thích người giáo viên thích tìm tòi, nghiên cứu và coi thường những thứ đó?

Comments are closed.