Đang muốn làm phòng ngủ kết hợp phòng học cho hai nhóc theo kiểu giông giống vậy, lượm từ fb của Len, đã liên hệ hỏi thăm nhưng họ không nhận làm riêng lẻ từng phòng hoặc chi phí thấp hơn 150 triệu! Bạn nào có thể thi công tương tự, xin ib! 🙂

Comments are closed.