Cuộc sống xã hội ngày một tiến bộ. con người đã đi xa đến mức dường như có thể làm chủ được cả thế giới vật chất này. Họ đã chế tạo phi thuyền để đi vào không gian, lên mặt trăng, vào sao hỏa… đó cũng được coi là một sự chiến thắng về ngoại giới.
Tuy vậy sự thành tựu đó vẫn chưa được gọi là vinh quang khi mà nội tâm con người vẫn còn nhiều khổ đau, phiền muộn. Nếu làm chủ được nội tâm, chiến thắng được nội giới lẫn ngoại giới đó mới là chiến thắng