Cuộc sống là trường năng lượng,.. năng lượng không tự sinh ra, cũng không mất đi,.. lời nói, hành động, suy nghĩ đều là năng lượng,.. năng lượng chúng ta tạo ra sẽ quay trở lại chúng ta,.. năng lượng xấu tạo kết quả xấu, năng lượng tốt tạo kết quả tốt đẹp,..
Chúng ta hãy làm việc bằng những mục tiêu cụ thể rỏ ràng, bằng tất cả nguồn năng lượng cháy bỏng khác khao từ trái tim…
Học cách kinh doanh tử tế.
Tận dụng triệt để sức mạnh của Facebook.
Cảm ơn Anh Trí Yến Xuân,
Cảm ơn những người bạn, những người đồng đội trong nhóm Lion của tôi….
#KetSatNaGa
#TriYenXuan
#KinhDoanhTuTe

Comments are closed.